Điều khoản sử dụng website

Điều khoản sử dụng website www.nowexpress.com (“website”), là website thương mại điện tử chuyên cung cấp dịch vụ gửi hàng chuyển phát nhanh Quốc Tế: CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH NOW EXPRESS vận hành và quản lý. Khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web www.nowexpress.com đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra. Vì vậy đề nghị quý khách đọc kỹ trước khi “nhấp chuột” đồng ý các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng website www.nowexpress

1. Điều khoản sử dụng website chung

1.1. Đọc, hiểu và chấp thuận các điều kiện được đăng tải công khai khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web www.nowexpress.vn.

1.2. Đọc, hiểu và đồng ý với các điều kiện liên quan tới việc đặt booking và các dịch vụ hỗ trợ khác có trên hệ thống của chúng tôi, đặc biệt là các điều kiện liên quan tới thay điều khoản và điều kiện gửi hàng hay giá khuyến mại của các hãng hoặc giá có áp dụng điều kiện;

1.3. Quy định về vận chuyển của các hãng vận chuyển có thể được từng hãng qui định, quí khách có thể nghiên cứu các điều kiện cụ thể trên hệ thống công bố thông tin của các hãng vận chuyển hoặc yêu cầu nhân viên của chúng tôi giải đáp và tư vấn cụ thể;

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website nowexpress.vn và các Dịch vụ vận chuyển hàng đi quốc tế được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên website nowexpress.vn hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website vietthuong.vn và sử dụng các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các Dịch vụ với tất cả sự rủi ro.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website vietthuong.vn. Nếu Bạn tiếp tục truy cập vietthuong.vn hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

– Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận

– Tuân thủ quy định của pháp luật

– Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.